• Göreme / Nevşehir Neredeyiz?
 • (+90) 552 676 00 50 Telefonumuz?
 • RANDEVU AL!

Femto LASIK

 1. Ana Sayfa
 2. Hizmetlerimiz

 

 

Astigmat, miyop ve hipermetropi tedavisinde kullanılan göz çizdirme yöntemlerinden biri olan Femto LASIK tedavisinde, standart LASIK’te kapakçık kaldırmak için kullanılan otomatik alet kullanılmamaktadır. Kapakçık hazırlanması da, "Femtosaniye lazer" denilen başka bir lazerle olmaktadır.

Bu yöntem ile özellikle korneası ince olan, gözü küçük olan ve daha önce operasyon geçirmiş hastalarda planlanan çap, kalınlık ve derinlikte kapakçık hazırlayabilme imkanı vardır.

Ameliyatın kapakçık kesilmesi sonrası aşamaları ve takibi standart LASIK ile aynıdır.

Femto LASIK tedavisinde lazer ile hazırlanan kapakçık stabil olmakta ve ameliyat sonrası kapakçığın kornea yüzeyine tutunarak iyileşmesi daha iyi olmaktadır.

Femto LASIK tedavisinde astigmat, miyop ve hipermetropinin tam olarak düzeltilmesi hedeflenmektedir. Ameliyat sonrası 0,50’nin altındaki değerler başarılı olarak yorumlanır ve hastanın gözlük takmasına gerek yoktur.

Yüksek numaraları olan hastalarda ise gözde numara kalması söz konusu olabilir. Hekiminiz bu konuda size bilgi verecektir.

Lazer ameliyatına uygunluk durumunuz ve hangi lazer çeşidinin seçileceği, hekiminizin detaylı muayenesi sonrası belirleniyor.

Femto LASIK için Uygun Muyum?

18 yaşını doldurmuş ve son 1 sene içerisinde kırma kusurunda değişiklik saptanmayan kişiler bu tedavi için adaydır ve göz çizdirme yani Femto LASIK ameliyatının uygulanıp uygulanamayacağı detaylı bir göz muayenesi ile anlaşılabilmektedir.

Göz lazer muayenesi sırasında özellikle işlemin uygulanacağı kornea dokusunun kalınlığı, eğimi ve biyomekanik gücü değerlendirilmekte ve keratokonus (gözün ön kısmındaki saydam tabaka olan korneanın öne doğru bombeleşip inceldiği ilerleyici bir hastalıktır), katarakt ve şiddetli göz kurluğu gibi ameliyata engel teşkil edebilecek bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır.

Ayrıca göz kayması (şaşılık) olup olmadığı değerlendirilmekte ve detaylı bir retina muayenesi ile olası retina yırtık ve deliklerinin tespiti de yapılmaktadır. Retinada yırtık ve/veya delik saptanması durumunda hastayı retina uzmanları değerlendirmelidir.

Günümüzde miyopide yaklaşık 10, astigmatizmada 6 ve hipermetropide 6 numaranın altındaki kırma kusurlarına Femto LASIK ile müdahale edilmektedir.

Femto LASIK Kimlere Uygulanmaz?

 • Korneada yapısal bozukluk varsa (keratokonus, korneanın genetik olarak bulanık olması anlamına gelen kornea distrofisi, vb),
 • Kornea kalınlığı ameliyat için yeterli değilse,
 • Şiddetli göz kuruluğu hastalığı ya da,
 • Göz tansiyonu (glokom)

varsa Femto LASIK uygulanamaz.

Femto LASIK Ameliyatı Öncesi

Kontakt lens kullanan hastaların Femto LASIK muayenesi ve ameliyatı öncesi yumuşak lens kullanıcılarında 1 hafta, sert lens kullanıcılarında ise 2 hafta önce lenslerini kullanmayı bırakmaları önerilmektedir. Planlanan ameliyattan önce hastanın gözünde çapaklanma, batma gibi şikayetleri olması durumunda hasta hekimini bilgilendirmelidir.

Femto LASIK Ameliyatının Olacağı Gün Neler Yapılması Gerekir?

Femto LASIK ameliyatının yapılacağı gün kadın hastaların makyaj yapmamaları gerekmektedir.

Ameliyat topikal anestezi altında (uyuşturucu damla ile) yapıldığı için hastanın aç kalmasına gerek yoktur. Hafif bir öğün yemek yenebilir.

Femto LASIK Ameliyatının Basamakları

Kişi göz lazer ameliyatı sırasında ağrı ya da acı hissetmez ama dokunma hissi devam eder ve işlem sırasında kısa bir süre gözünde baskı hisseder. Ameliyat iki göze peş peşe aynı seansta yapılır. İşlemin aşamaları şöyledir:

 • Uyuşturucu bir damla ile gözünüz uyuşturulur.
 • Göz kapakları ve çevresi dezenfekte edilir ve yapışkan, steril bir örtü ile örtülür. Bu örtü kısmen yüzünüzü örtse de nefes almanıza engel değildir.
 • Ameliyat süresince gözlerinizin açık kalabilmesini sağlamak için göz kapakları bir aletle açılır.
 • Otomatik bir aletle (mikrokeratom) korneadan ince bir kapakçık (flep) kaldırılır. Bu basamakta alet göze vakum uyguladığından kısa bir süre çevreniz karanlık görünecektir.
 • Kapakçık altındaki kornea dokusu lazer uygulanarak yeniden şekillendirilir.
 • Kapakçık, lazerle şekillendirilmiş kornea yüzeyine geri kapatılır ve ameliyatınız tamamlanmış olur.
 • Gözünüze antibiyotikli bir damla damlatılır. Göz kapaklarınızı açık tutan alet çıkarılır.

Ameliyat her iki göz için toplam 10-15 dk. sürer.

Femto LASIK Ameliyatı Sonrası

Ameliyat sonrası 3 - 4 saat gözlerinizde yanma, batma, sulanma, bulanık görme, ağrı gibi şikayetler olacaktır. Ameliyat günü koruyucu gözlük kullanılmaktadır.

Antibiyotikli, kortizonlu göz damlaları ve gözyaşı damlaları hekiminizin önerileri doğrultusunda kullanılacaktır.

Rutin kontroller ameliyat sonrası 1. gün, 1. ay ve 3. aydır fakat hekiminiz uygun görürse kontrol sıklık ve sürelerini değiştirebilir.

Femto LASIK Ameliyatı Sonrası Görülebilen Sorunlar

 • Gözde numara kalması: Kırma kusurunuzun derecesine bağlı olarak değişen oranlarda görülebilir. Hekiminiz ameliyat öncesinde bu konuda size bilgi verecektir.
 • Göze kan oturması: Ameliyat sırasında uygulanan vakuma bağlı olarak görülebilir, yaklaşık 1 ayda kendiliğinden geçer. Göz ağrısı yapmaz.
 • Difüz lameller keratit: Alerjik bir reaksiyondur. Tedavide kullanılan damlaların kullanım sıklığı artırılarak veya serumla göz yıkanarak tedavi edilir.
 • Göz kuruluğu: Ameliyat sonrası bir süre göz kuruluğu görülebilir fakat tedavide kullanılan gözyaşı damlaları ile bu durum giderilebilir.
 • Ektazi: Kornea kalınlığı ve topografisi uygun olmayan bir göze lazer uygulandığında gelişir. Fakat yeterli kalınlık ve yapıdaki bir korneada da lazer ameliyatı sonrası çok nadiren de olsa görülebilmektedir.

Femto LASIK ameliyatı sonrası kişide ileri yaşlarda katarakt gelişmesi durumunda katarakt ameliyatı uygulanabilir. LASIK ameliyatı ileride yapılması gerekecek herhangi bir göz ameliyatına engel değildir.

Femto LASIK Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Ameliyat sonrası ilk 24 saat gözünüzü ovalamayınız, banyo yapmayınız.
 • İlk 24 saat sonra normal hayatınıza dönebilirsiniz.
 • Kontrollerinizi hekiminizin önerdiği sıklıkta yaptırınız.