• Göreme / Nevşehir Neredeyiz?
 • (+90) 552 676 00 50 Telefonumuz?
 • RANDEVU AL!

PRK

 1. Ana Sayfa
 2. Hizmetlerimiz

 

 

Miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi kırma kusurları olan fakat korneanın LASIK tedavisi için yeterli kalınlıkta olmadığı hastalarda PRK, uygulanabilecek tedavi yöntemlerinden biridir.

Miyopi uzağı, hipermetropi yakını net görememektir. Astigmatizma ise göze gelen ışığın retinada birden çok noktaya düşmesine bağlı olarak çarpık ve kırık görmektir. Astigmatizma kornea (gözün renkli kısmının önünde bulunan şeffaf tabaka) veya gözün içindeki doğal lense bağlı olabilir.

LASIK tedavisinde kornea dokusuna lazer ile yeniden şekil verilerek miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi kırma kusurlarının tedavisi amaçlanmaktadır.

PRK tedavisinde ise standart LASIK’teki kapakçık kaldırılmamakta, kornea yüzeyindeki epitel tabakası kazınmakta ve Excimer lazer altta kalan dokuya uygulanarak korneaya yeniden şekil verilmektedir.

PRK için Uygun muyum?

18 yaşını doldurmuş ve son 1 sene içerisinde kırma kusurunda değişiklik saptanmayan kişiler bu tedavi için adaydır ve PRK’nın uygulanıp uygulanamayacağı detaylı bir göz muayenesi ile anlaşılabilmektedir.

Muayene sırasında özellikle işlemin uygulanacağı kornea dokusunun kalınlığı, eğimi ve biyomekanik gücü değerlendirilmekte ve keratokonus (gözün ön kısmındaki saydam tabaka olan korneanın öne doğru bombeleşip inceldiği ve her iki gözü etkileyen ilerleyici bir hastalıktır), katarakt ve şiddetli göz kuruluğu gibi ameliyata engel teşkil edebilecek bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır. Ayrıca göz kayması (şaşılık) olup olmadığı değerlendirilmektedir.

Günümüzde miyopide yaklaşık 6, astigmatizmada 2 ve hipermetropide 2 numaranın altındaki kırma kusurlarına PRK ile müdahale edilmektedir.

PRK Kimlere Uygulanmaz?

 • Korneada yapısal bozukluk varsa (keratokonus, korneanın genetik olarak bulanık olması anlamına gelen kornea distrofisi, vb),
 • Kornea kalınlığı ameliyat için yeterli değilse,
 • Şiddetli göz kuruluğu hastalığı ve göz tansiyonu (glokom)

varsa PRK uygulanamaz. Ayrıca kontrolsüz şeker hastalığı, romatizma hastalığı gibi bağ dokusu hastalıkları ve HIV pozitif olan hastalarda ve gebe ve emzirme döneminde olan kadınlarda (kornea üzerine hormonların etkileri bilindiği için) PRK yapılmamaktadır.

PRK Ameliyatı Öncesi

Kontakt lens kullanan hastaların PRK muayenesi ve ameliyatı öncesi yumuşak lens kullanıcılarında 1 hafta, sert lens kullanıcılarında ise 2 hafta önce lenslerini kullanmayı bırakmaları önerilmektedir. Planlanan ameliyattan önce hastanın gözünde çapaklanma, batma gibi şikayetleri olması durumunda hasta hekimini bilgilendirmelidir.

PRK Ameliyatının Olacağı Gün Neler Yapılması Gerekir?

PRK ameliyatının yapılacağı gün kadın hastaların makyaj yapmamaları gerekmektedir. Ameliyat topikal anestezi altında (uyuşturucu damla ile) yapıldığı için hastanın aç kalmasına gerek yoktur. Hafif bir öğün yemek yenebilir.

PRK Ameliyatının Basamakları

Kişi PRK ameliyatı sırasında ağrı ya da acı hissetmez ama dokunma hissi devam eder ve işlem sırasında kısa bir süre gözünde baskı hisseder. Ameliyat iki göze peş peşe aynı seansta yapılır. İşlemin aşamaları şöyledir:

 • Uyuşturucu bir damla ile gözünüz uyuşturulur.
 • Göz kapakları ve çevresi dezenfekte edilir ve yapışkan, steril bir örtü ile örtülür. Bu örtü kısmen yüzünüzü örtse de nefes almanıza engel değildir.
 • Ameliyat süresince gözlerinizin açık kalabilmesini sağlamak için göz kapakları bir aletle açılır.
 • Gözünüzün şeffaf tabakasının (kornea) en üst katmanı kazınır, göze bu aşamada vakum uygulanmaz.
 • Kazıma işlemi sonrası lazer uygulanarak korneanız yeniden şekillendirilir.
 • Ameliyat sonrası ağrı hissinin azaltılması için gözünüze numarasız bir yumuşak kontakt lens takılır.
 • Gözünüze antibiyotikli bir damla damlatılır. Göz kapaklarınızı açık tutan alet çıkarılır.

Ameliyat her iki göz için toplam 10 dk. sürer.

PRK Ameliyatı Sonrası

Ameliyat günü koruyucu gözlük kullanılmaktadır. Ameliyat sonrası gözünüzde kontakt lens olsa da 3 - 5 gün yanma, batma, sulanma ve göz ağrısı gibi şikayetleriniz olacaktır.

Antibiyotikli, kortizonlu göz damlaları ve gözyaşı damlaları hekiminizin önerileri doğrultusunda kullanılacaktır.

Rutin kontroller ameliyat sonrası 1. gün, 5. gün, 1. ay, 3. ay ve 6. aydır fakat hekiminiz uygun görürse kontrol sıklık ve sürelerini değiştirebilir.

PRK Ameliyatı Sonrası Görülebilen Sorunlar

 • Gözde numara kalması: Ameliyat öncesi kırma kusurunun derecesine bağlı olarak değişen oranlarda görülebilir.

Korneada oluşan puslanma: Hekiminizin önerileri ile kortizonlu damlalar kullanılarak tedavi edilebilir.

PRK ameliyatı sonrası kişide ileri yaşlarda katarakt gelişmesi durumunda katarakt ameliyatı uygulanabilir. PRK ameliyatı ileride yapılması gerekecek herhangi bir göz ameliyatına engel değildir.

PRK Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Ameliyat sonrası ilk 24 saat gözünüzü ovalamayınız, banyo yapmayınız.
 • İlk 24 saat sonra normal hayatınıza dönebilirsiniz.
 • Kontrollerinizi hekiminizin önerdiği sıklıkta yaptırınız.

Astigmat ve Miyop Tedavisinde PRK Sonrası Nasıl Düzelme Sağlanır?

PRK tedavisinde astigmat ve miyopun tam olarak düzeltilmesi hedeflenmektedir. Ameliyat sonrası 0,50’nin altındaki değerler başarılı olarak yorumlanır ve hastanın gözlük takmasına gerek yoktur.

Yüksek miyop ve astigmat değerleri olan hastalarda ise gözde numara kalması söz konusu olabilir. Hekiminiz bu konuda size bilgi verecektir.

Hipermetropi Tedavisinde PRK Sonrası Nasıl Düzelme Sağlanır?

PRK tedavisinde 4 numaranın altında hipermetropinin tam olarak düzeltilmesi hedeflenmektedir. Ameliyat sonrası 0,50’nin altındaki değerler başarılı olarak yorumlanır ve hastanın gözlük takmasına gerek yoktur.

Miyopi ve astigmat tedavisine göre hipermetropi tedavisinde başarı oranı biraz daha düşüktür. Bu nedenle gözde numara kalması veya numaranın kısmen geri gelmesi söz konusu olabilir. Hekiminiz bu konuda size bilgi verecektir.